Kehollisista harjoituksista levollisuutta muutostilanteisiin


Miltä muutos tuntuu kehossa? Onko se kihelmöivää kutkutusta, lamaannuttavaa väsymystä, pakahduttavaa kiukkua vai jotain ihan muuta? 

Muutostilanteet, niin positiiviset kuin ikäviksi koetut, saavat aikaan stressiä. Stressi on ihmiselle luontainen ja tarpeellinen reaktio: se virittää meidät toimintaan. Stressitilan kuuluisi kuitenkin olla päällä vain lyhytaikaisesti. Pitempään jatkuessaan stressi kroonistuu ja voi johtaa sekä fyysiseen että psyykkiseen sairastumiseen. Stressiin liittyy myös toiminnan fokuksen kapeutuminen. Stressaantuneena ihminen ei kykene laaja-alaiseen, luovaan ajatteluun eikä suhtautumaan empaattisesti toisiin ihmisiin.

Nykyisessä työelämässä tuntuu joskus, että muutoksen tahti on viritetty huippuunsa. Ihmiset reagoivat muutostilanteisiin yksilöllisesti – toiset innostuvat, toinen saa päänsäryn, kolmannen niska jännittyy. Sekä stressin että rauhoittumisen voi kokea monenlaisina kehollisina tuntemuksina. Päivittäin on hyvä pysähtyä kuulostelemaan omaa kehoa, jotta voi tunnistaa, missä tilassa kulloinkin on ja mikä auttaa itseä rauhoittumaan.

Yksi keskeinen muutoksessa elämisen taito on oppia tunnistamaan stressin ja levollisuuden tunnusmerkit omassa kehossa. Kehomme on ihmeellisen viisas ja tuottaa tärkeää tietoa, kun sitä pysähtyy kuuntelemaan. Rentoutuminen on erityisen tärkeä muutosten aikana, sillä se vapauttaa käyttöön henkisiä voimavaroja ja luovuuden. Rentoutuneena on helpompi kuulla, mitä ympärillä tapahtuu, vastaanottaa toisten sosiaalisia viestejä ja pysyä levollisena epävarmassakin tilanteessa.

Kulttuurissamme on arvostettu yli kaiken rationaalista järkeä, ja sen avulla olemme yltäneetkin huippusuorituksiin monilla saroilla. Analyyttisen ajattelun ylivalta voi kuitenkin johtaa siihen, että kosketus omiin tunteisiin ja intuitioon katkea. Kehotietoisuuden kautta avautuu ihmisenä olemisen kokonaisvaltaisuus, kokemuksellinen ulottuvuus. Sen myötä on mahdollista oivaltaa uutta itsestään, nähdä nykyiset ongelmansa ja ratkaisumallinsa uusista näkökulmista. Sillä voi olla ratkaiseva merkitys toivotun muutoksen aikaansaamisessa.

ReDoMe®-valmennuksen avulla on mahdollista oppia kohtaamaan haastavatkin muutostilanteet levollisessa läsnäolon tilassa eikä stressin kiihdyttämänä. Myös toisten ihmisten kohtaamista ja kuuntelemista sekä itsensä ilmaisemista on mahdollista harjoitella kehotietoisuuden avulla. Levollisuudesta käsin on helpompi tunnistaa se, mikä on itselle todella tärkeää, kuunnella toisten näkemyksiä ja löytää pulmiin uusia, rakentavia ratkaisuja. Tulokset näkyvät positiivisesti myös ulospäin asiakaskohtaamisissa, työyhteisöjen sisäisessä luottamuksessa sekä vastuunotossa omasta hyvinvoinnista.

Julkaistu 8.2.2018

Miia Toikka

Miia Toikka ohjaa ReDoMe®-valmennuksissa kehollisia harjoituksia, jotka auttavat kehittämään sekä oman toiminnan johtamista että vuorovaikutustaitoja. Valmennettavat oppivat taitoja, joiden avulla voi lievittää stressiä ja elää hyvää arkea haastavienkin muutosten aikana. Valmennuksen tehokkuus perustuu kehotietoisuuden vahvistamiseen, jota voi oppia yksinkertaisten harjoitusten avulla. Tuloksena on olotila, joka on optimaalinen yhdistelmä levollisuutta ja vireyttä.

Jaa sivu: